Polityka prywatności

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem niniejszej strony przetwarzane są przez dwa podmioty: 

SZUMILAS AT spółka jawna Anna Szumilas, Tadeusz Szumilas w zakresie danych pozyskiwanych:
Ford Polska sp. z o.o. w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem:
  • z Plików cookies związanych z działaniem strony www,
  • danych zbieranych przez chat,
  • danych kandydatów do pracy/współpracy,
  • danych związanych z usługą „do you want us to call you”.
  • Formularza kontaktowego
  • Formularza umożliwiającego umówienie się na jazdę próbną
  • Formularza umożliwiającego wycenę pojazdu
  • Formularza umożliwiającego umówienie się na serwis

Poniżej znajdują się informacje o przetwarzaniu danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest  SZUMILAS AT spółka jawna Anna Szumilas, Tadeusz Szumilas z siedzibą w Zawierciu, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 26, 42-400 Zawiercie, KRS: 0000156090 NIP: 6491965884, REGON: 276552760, dane kontaktowe wspólnika odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych: Tadeusz Szumilas, tel. 032 261 20 80, e-mail: [email protected]
W przypadku przekazania danych poza obszar Unii Europejskiej, nastąpi to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.więcej informacji:

CEL PRZETWARZANIA 
Dane osobowe przetwarzane są odpowiednio:ad. 1) w celu ułatwienia użytkownikowi korzystania ze strony oraz w celu analizowania sposobu korzystania ze strony przez użytkownika,
ad. 2) i ad. 4) przede wszystkim w celu obsługi przesłanego zapytania,ad. 3) w celu przesłanego obsługi przesłanej wiadomości mailowej oraz ewentualnego nawiązania stosunku pracy lub współpracy,

PODSTAWA PRAWNAart. 6. ust. 1. lit: b) zawarcie i wykonanie umowy,  f) uzasadnione interesy administratora (prowadzenie statystyk strony www, tworzenie strony przyjaznej dla użytkownika) RODO
[1]

PRZEKAZYWANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM
Dane nie służą do prowadzenia marketingu ani nie są udostępniane innym firmom, które mogłyby ten marketing prowadzić. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną, prawną, informatyczna, księgową oraz organizacyjną. Dane osobowe, w zakresie w jakim wynikają z plików cookies mogą być udostępniane dostawcom narzędzi informatycznych, z których korzysta serwis.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ
 Ze względu na korzystanie z globalnych usług informatycznych dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzecich, w szczególności U.S.A. Przekazywanie danych opiera się na przesłankach wskazanych w Rozdziale V RODO, przede wszystkich w oparciu o certyfikaty bezpieczeństwa oraz standardowe klauzule umowne. Podanie danych osobowych równoznaczne jest ze zgodą na przetwarzania danych w państwie trzecim, gdzie standardy ochrony danych osobowych mogą być niższe niż w krajach Unii Europejskiej. Podmioty z U.S.A., którym przekazywane są dane osobowe przestrzegają zasad ich ochrony określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych  w ramach umowy EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności UE-USA).  

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo do dostępu w każdym czasie do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, uzyskania ich kopii, a także prawo udostępniania danych innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SPRZECIW, CO DO PRZETWARZANIA DANYCH
Osoba, która podała dane ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, co do ich dalszego przetwarzania. Sprzeciw można wnieść z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby wnoszącej sprzeciw,

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z serwisu lub innych usług ADO, a następnie zostaną usunięte po okresie przedawnienia obowiązków podatkowych i roszczeń, jakie mogą powstać w związku z przetwarzaniem danych i wykonaniem usług, chyba że przetwarzanie danych odbywać będzie się na innej podstawie prawnej.
 

Administratorem danych osobowych jest Ford Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Dane osobowe osób korzystających z formularza oraz podanych adresów e- mail przetwarzane są przede wszystkim w celu obsługi przesłanego zapytania.
W przypadku przekazania danych poza obszar Unii Europejskiej, nastąpi to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, w szczególności prawie do sprostowania i prawie dostępu do danych, znajduje się w Polityce Prywatności Ford Polska Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

[1] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO.


Promocje

Pokaż najnowsze promocje Szumilas AT sp.j.